ماموریت

خلق ارزش پایدار برای مشتریان از طریق توانمند سازی آنها با ارایه خدمات مشاوره ای و آموزشی در زمینه های مدیریت، کیفیت، مهندسی صنایع و روانشناسی جهت ارتقای سطح کسب و کار بنگاه های اقتصادی، خدماتی و دولتی رهسپار سرآمدی با مشاورین سرآمدی آلا

چشم انداز 5 ساله

انتخاب اول سازمان های سرآمد ایرانی

چشم انداز 20 ساله

یکی ازانتخاب های سازمان های سرآمد جهان

ارزش ها

رضایت پروردگار و لبخند رضایت مشتریان، لبخند رضایت کارکنان، شفافیت صداقت

ویژگی های کلیدی

خلق دانش کاربردی، ایرانی با ترکیب دانش های مدیریت ، مهندسی و روانشناسی